Welkom

“Bedenk dat de mening van een ander niet meer is dan de mening van die ander.
Als je uitsluitend handelt naar wat die ander zegt, doe je jezelf te kort.

Lees zelf, voel zelf, proef zelf, hoor zelf.
En vorm dan jouw eigen mening”.

Serie ‘De Jager Variant’ voltooid.

De Jager Variant I – Het Narrenmat.

Er is een herziene druk van De Jager Variant – Het Narrenmat verschenen. In deze versie is de leesbaarheid sterk verbeterd. Daarnaast was ik door voortschrijdend inzicht bij het vorderen en voltooien van het vervolg, genoodzaakt om enkele aanpassingen/uitbreidingen te doen. Vanwege het gewijzigde aantal pagina’s heeft het boek ook een nieuw ISBN gekregen.

Ga naar De Jager Variant I – Het Narrenmat (herziene druk) voor info en bestellen.

De Jager Variant II – Het Dame Eindspel.

Veel later dan de bedoeling was, is nu ook eindelijk het tweede en afsluitende deel verschenen. Ik heb er hard aan gewerkt, met naar mijn bescheiden mening een mooi en goed resultaat. Mijn eeuwige en onuitsprekelijke dank gaat uit naar iedereen die mij heeft geholpen.

Ga naar De Jager Variant II – Het Dame Eindspel voor info en bestellen.